League of Legends Sezon Ortası Güncellemesi Duyuruldu

Sezon ortasında eşya ve şampiyonlara büyülü güncellemeler geliyor. Ejderha bile şenliğe katılıyor!

0
191 views
lol sezon ortası güncellemesi

Riot Games ekibi yaptığı duyuru ile League of Legends‘ın Sezon Ortası Güncellemesi‘ni oyuncularına sundu. Sezon ortasına yaklaştığımız şu günlerde yeni yama ile birlikte bir çok yenilik bizleri bekiyor.

Özellikle yetenek gücü taşıcıyıları yani büyücüler dediğimiz sınıfın şampiyonlarında makul ve tatmin edici bir oynanış sunmak amacı ile değişiklik yapıldı. Bunun yanında büyücülerde yapılan güncellemelerle beraber kullandıkları sihirli eşyalar da dönüşüm içine giriyor.

Ve tabiki Sihirdar Vadisi’ne Element Ejderhaları geliyor. 4 adet yeni ejderha oyunun belli zaman dilimlerinde Vadi’ye inecek. Sözü daha fazla uzatmadan Sezon Ortası Güncelleme detaylarına göz atalım;

League of Legends Sezon Ortası Güncellemesi

Büyülü Güncellemeler

Büyücüler, League of Legends‘ın karakteri en yerleşmiş sınıflarından biri ama geçen yıllar içerisinde büyücülerin stratejik kimliklerinde bir muğlaklık olduğunu ve oynanışlarının değişen standartlara yeterince ayak uyduramadığını düşünüyoruz. Ezergeçerler ve nişancılarda yaptığımız gibi, belli bir grup şampiyonu güncelleyerek bütün büyücü sınıfının makul ve tatmin edici bir oynanış sunabileceğine inanıyoruz. Temel amacımız; büyücülere daha fazla özgünlük, bütünlük ve elbette oynanış sağlığı kazandırarak seçilmeleri için kendilerine has nedenler sağlayabilmek.

Malzahar

malzaharMalzahar hâlâ seri hareket etmekten uzak bir portre çiziyor ama artık Hiçlik’ten onu korumaya gelen daha fazla arkadaşı var. Hiçlik Geçişi adlı yeni pasifi sayesinde Hiçlik’in Habercisi’nin takım savaşlarına yaklaşma becerisi de artıyor. malzahar-yeni-yeteneklerPasif – Hiçlik Geçişi (Video)
Malzahar belli bir süre doğrudan hasar almadığında Hiçlik Geçişi’ne başlar. Hiçlik Geçişi sırasında aldığı hasar büyük oranda azalır ve kitle kontrol etkileri Malzahar’a işlemez. Malzahar hasar aldıktan sonra kısa bir süre Hiçlik Geçişi’nde kalmaya devam eder.

Hiçlik’in Çağrısı (Video)
Malzahar Hiçlik’e iki geçit açar. Geçitler büyü hasarı verip rakipleri susturan içe yönelik atışlar yapar.

Hiçlik Sürüsü (Video)
Malzahar belli bir süre varlığını koruyan bir Hiçlik Haşeresi çağırır. Hiçlik Haşereleri herhangi bir şampiyon, büyük canavar veya destansı canavara ilk vuruşunda ya da herhangi bir birimin katledilmesine asist yaptığında, Malzahar aynı süre varlığını koruyan yeni bir Hiçlik Haşeresi çağırır. Üç veya daha fazla Hiçlik Haşeresi etkin hâldeyken hepsi ilave saldırı hızı kazanır.

Lanetli Kehanet (Video)
Malzahar hedefinin zihninde, uğrayacağı felaketi gösteren korkunç kehanetler canlandırır ve her saniye hasar almasını sağlar. Hedef, kehanetlerin etkisi altındayken ölürse, kehanetler yakındaki bir başka rakip birime geçer ve Malzahar’a mana kazandırır. Kehanetlerden etkilenen birimler, Malzahar’ın Hiçlik Haşerelerini kendilerine çeker.

Ölümün Pençesi (Video)
Malzahar hedef şampiyonu zamanla sindirerek hedefin çevresinde negatif enerjiyle dolu bir alan oluşturur. Alandaki bütün rakipler (ve sindirilen hedef), her saniye azami can miktarlarının belli bir oranına eşdeğer büyü hasarı alır.

Brand

brand brand-yeni-yetenekler

Brand, sezon ortasında geçirdiği değişimle bütün dünyayı kasıp kavurmayı amaçlıyor. Yalnız hedefleri küle çevirirken biraz daha zorlanacak ama rakipler savunma için güvenle birbirlerine sokuldukları zaman İntikam Ateşi’nin ne kadar yakıcı olduğunu kendi gözleriyle görecek.

Pasif – Alev (Video)
Brand’in büyüleri, hedeflerin alev alıp zamanla azami can miktarlarının belli bir oranı kadar büyü hasarı almalarına neden olur. Alev, üç yüke ulaştıktan sonra birkaç saniye içinde kararsız hâle gelerek infilak eder ve hedefin azami can miktarının büyük bir oranını, etki alanına hasar olarak yansıtır.

Ateş Topu (Video)
Brand, büyü hasarı veren bir ateş topu fırlatır. Hedef önceden alev almışsa, Ateş Topu hedefi sersemletir.

Alev Sütunu (Video)
Brand kısa bir aradan sonra hedef konumda bir alev sütunu oluşturarak etki alanındaki rakip birimlere büyü hasarı verir. Önceden alev almış birimler %25 ek hasar alır.

Yangın (Video)
Brand güçlü bir patlama yaratarak hedefine büyü hasarı verir. Hedef alev almışsa, Yangın yakındaki rakiplere sıçrar.

Volkan (Video)
Brand’in neden olduğu yıkıcı ateş seli, her sıçrayışında büyü hasarı verir. Hedeflerden biri önceden alev almışsa, Volkan bir sonraki sıçrama için şampiyonlara öncelik verir. Ayrıca Alev artık isabet alan rakipleri kısa bir süre sersemletir.

Vladimir

vladimir vladimir-yeni-yeteneklerVladimir hayatta kalmaya odaklı kan büyücüsü niteliğini koruyor; ancak canından faydalanarak rakipleri mahvetme becerisini pekiştiriyoruz.

Pasif – Kızıl Akit (Video)
Her fazladan can değeri, Vladimir’e yetenek gücü ve her yetenek gücü değeri Vladimir’e fazladan can verir (kendi sağladığı avantaj birikmez).

Kan Nakli (Video)
Vladimir hedefinden can çeker. Vladimir iki defa Kan Nakli kullandıktan sonra birkaç saniyeliğine Kızıl Akım kazanır ve bu süre içinde Kan Nakli ilk kullanılabilir hâle geldiğinde Vladimir’e ilave hareket hızı ve ilave hasar kazandırır.

Kızıl Havuz (Video)
Vladimir bir kan havuzuna dalarak birkaç saniyeliğine hedef alınamaz hale gelir. Ayrıca, Vladimir havuzda duran rakipleri yavaşlatır ve onlardan can sömürür.

Kan Yağmuru (Video)
Vladimir Kan Yağmuru’nun verdiği hasarı arttırmak için azami canının büyük bölümünü belli bir süre kan şeklinde depolar. Yeteneği serbest bıraktığında veya birkaç saniye sonra, Vladimir büyü hasarı veren bir kan küresi savurur. Tamamen dolup da taşındığı sırada, Kan Yağmuru Vladimir’i yavaşlatır ve savrulduğunda hedefleri kısa süreliğine yavaşlatır.

Kan Vebası (Video)
Vladimir belli bir bölgeye bulaşıcı bir hastalık yayar. Etkilenen rakipler, etki süresi boyunca artacak şekilde hasar alır. Kan Vebası’na tutulan rakipler, birkaç saniye sonra ek büyü hasarı alır ve Vladimir isabet alan her rakip başına can yeniler.

Zyra

zyra

zyra-yeni-yetenekler

Zyra, LoL’de bütün ışıkları yeşile çeviren kontrol büyücüsü ve yeni pasifi sayesinde Vadi’nin bitki örtüsünü iyiden iyiye zenginleştirmeye hazırlanıyor. Zyra’ya dikenlerle bezeli ormanını yeşertecek zamanı tanırsanız, rakiplere karşı saldırılarıyla zor anlar yaşatabilir.

Pasif – Diken Bahçesi (Video)
Zyra çevresine belli aralıklarla tohumlar eker ve bu tohumlar seviye atladıkça daha seri ekilip daha uzun süre ekili kalır (belli bir sayıdan fazla tohum ekilemez). Rakip şampiyonlardan biri bir tohumu ezerse, ezilen tohum ölür. Zyra tohumların yakınında Ölümcül Sarmaşık veya Kapan Kökler yeteneğini kullanırsa tohumlardan bitkiler filizlenir. Aynı hedefe birden fazla bitki saldırırsa, fazladan saldırı yapan bitkiler daha az hasar verir.

Ölümcül Sarmaşık (Video)
Zyra hedef noktada dikenlerle kaplı bir sarmaşık yetiştirir. Kısa süre sonra sarmaşık patlar ve fırlattığı dikenlerle yakındaki tüm rakiplere hasar verir. Bir tohumun üzerine kullanılırsa, Ölümcül Sarmaşık’tan filizlenen bir Diken Tüküren bitkisi, rakiplere uzaktan saldırır.

Aşırı Büyüme (Video)
Zyra bir tohum yerleştirir. Tohumlar üzerinde kullanılan başka büyüler, onları Zyra için dövüşen bitkilere dönüştürür. Aşırı Büyüme ayrıca pasif olarak bitkilerin azami can değerlerini arttırır.

Kapan Kökler (Video)
Zyra’nın yerden gönderdiği sarmaşıklar hedefi sarmalayarak ona büyü hasarı verir ve yakaladıkları rakipleri yere sabitler. Bir tohumun üzerinde kullanılırsa, Kapan Köklerden bir Sarmaşık Kamçı filizlenerek, kısa mesafeli saldırılarla rakibin hareket hızını düşürür.

Boğardikenler (Video)
Zyra hedef noktada çarpık bir fide oluşturur; fide büyürken tüm rakiplere hasar verir ve temas ettiği rakipleri havaya savurur. Fidenin içinde kalan bitkiler galeyana gelir ve ilave hasar verirler.

Vel’Koz

velkoz velkoz-yeni-yetenekler

Size gereken, uzaktan dürtme veya… gerçek hasar veren bir lazer ışınıysa adres belli: Vel’Koz. Ön safları eritip, arka safları dize getirmek için biçilmiş kaftan.

Pasif – Organik Yapıbozum (Video)
Vel’Koz’un büyüleri, rakiplerde Organik Yapıbozum yükleri birikmesine yol açar. İsabet eden üçüncü büyü, biriken yükleri tüketerek ilave gerçek hasar verir. Bu gerçek hasar miktarı, seviye ve yetenek gücüne bağlı olarak artar.

Plazma Ayrışması (Video)
Vel’Koz’un yolladığı plazma ışını, tekrar etkinleştirildiğinde veya rakibe isabet ettiğinde ikiye bölünür. Işın isabet ettiğinde rakipleri yavaşlatır ve onlara büyü hasarı verir. Plazma Ayrışması bir birimi katlederse mana bedelinin yarısını geri kazandırır ve hedef göstergesini artık sadece Vel’Koz görebilir.

Hiçlik’e Açılan Yarık (Video)
Vel’Koz’un Hiçlik’e açtığı yarık, önce ani büyü hasarı verir ve bir süre sonra patlayarak ikinci defa hasar verir.

Tektonik Bozucu (Video)
Vel’Koz’un yönlendirdiği ışın, 2,5 saniyeliğine imleci takip ederek rakiplerin hasar görmesine ve yavaşlamasına yol açar.

Yaşam Formu Parçalama Şuası (Video)
Vel’Koz’un yönlendirdiği ışın, 2,5 saniyeliğine imleci takip ederek rakiplerin hasar görmesine ve yavaşlamasına yol açar. Yapıbozuma uğrayan bütün rakipler araştırılır. Araştırılmış bütün şampiyonlar Yaşam Formu Parçalama Şuası’ndan gerçek hasar alır ama artık yapıbozuma uğramazlar.

Cassiopeia

cassiopeia cassiopeia-yeni-yetenekler

Rakip takım seri hareket ediyorsa imdadınıza yetişecek bir tek yılan var, o da Cassiopeia. Bu sezon ortasında Cassiopeia ile yepyeni bir etkisiz bırakma mekaniği sunuyoruz: ‘Yere Saplanma.’ Yere saplanma, etki süresi boyunca rakiplerin sıçrama, atılma veya takımındaki Thresh’in fenerini kullanarak güvenli bir yere kaçma şanslarını ortadan kaldıran bir mekanik.

Pasif – Yılanlara Çizme Ne Gerek (Video)
Cassiopeia seviye başına hareket hızı kazanır. Bu etki, çizme veya botların hareket hızı etkisiyle birleşmez.

Zehirli Patlama (Video)
Cassiopeia kısa bir gecikmenin ardından belli bir alanda Zehir patlaması oluşturur ve bir rakip şampiyonu vurduğunda Hareket Hızı artar.

Zehir (Video)
Cassiopeia’nın ileri püskürttüğü zehir, kavisli bir alana yayılır ve ardından yerde zehirli bulutlar bırakır. Rakipler, bulutların içinde bulundukları süre boyunca zehrin zayıflatıcı etkisinde kalarak yavaşlar ve zemine saplandıkları için hareket imkânı sağlayan yeteneklerini kullanamazlar. Ayrıca her saniye hasar alırlar.

İkiz Diş (Video)
Cassiopeia rakibe hasar veren bir saldırı gerçekleştirir ve bu sırada kendini iyileştirir. Hedef önceden zehirlenmişse ek hasar alır. Hedefi katledilirse Cassiopeia yeniden mana kazanır.

Taşlaştıran Bakış (Video)
Cassiopeia gözlerinden büyülü bir enerji dalgası saçarak önündeki rakiplerden yüzü ona dönük olanları sersemletir ve sırtı dönük olanları yavaşlatır.

Ve ayrıca bu şampiyonlarında dışında aşağıdakilere de ufak tefek güncelleme yapıldı.

lol-sampiyon-guncellemesi

Annie
Tibbers artık Annie’nin sersemlemiş hedeflerini gözü dönmüş bir acımasızlıkla hırpalıyor.

Swain
Gözünü Oy, artık Beatrice’i rakipleri sakatlaması için hedef konuma gönderiyor.

Fiddlesticks
Fiddlesticks, yeni pasifi sayesinde bir süre kıpırdamadan durursa hareket hızında artış elde ediyor.

Ziggs
Patlayıcı Lokumu, belli bir can miktarının altındaki kulelerin hızla yıkılmasını sağlıyor.

Syndra
Güncellenen pasifi sayesinde Syndra artık daha fazla Karanlık Küre ortaya çıkarıp toplayabiliyor!

Xerath
Rakip şampiyonlara isabet eden sihir patlamaları, belli bir üst sınıra kadar yeni patlamalar kazandırıyor.

Anivia
Buzul Fırtınası artık zamanla genişliyor ve azami boyutuna ulaştığında ilave hasar veriyor.

Veigar
Veigar, yeni pasifi sayesinde rakip şampiyonlara büyü isabet ettirdiğinde, minyon biçtiğinde ve rakip katlettiğinde Aşırı Kötülük (Yetenek Gücü) kazanıyor.

Büyülü Eşyalar

Büyücülerde yapılan güncellemelerle birlikte, kullandıkları sihirli eşyalar da büyüleyici bir dönüşüm geçiriyor. Eskiden büyücüler, eşyaları sadece ihtiyaç duydukları istatistiklere göre seçiyor ve oyun ilerledikçe eşya tercihlerinde dişe dokunur farklılıklar söz konusu olmuyordu. Şimdiyse büyücü eşyalarının taktiksel etkilerinin öne çıktığı bir döneme giriyoruz. Artık büyücü eşyaları, büyücülerin çatışmalara katkıda bulunma biçimlerini pekiştiren kimliklere bürünüyor. Gücünüzün nasıl vücut bulacağını siz seçin ve rakiplerinizi, size göre stratejiler geliştirmek zorunda bırakın.

Bileşen Eşyalar

lol-buyulu-esyalar-1lol-buyulu-esyalar-2

Hextech Eşyaları

hecxtech-esyalari-1

Büyü Eşyaları

buyu-esyalari

buyu-esyalari-1

Savunma Eşyaları

savunma-esayalari

Element Ejderhaları

İlk ve orta safhalardaki görevlerin (kuleler dışında) çoğu oyunda cazibelerini korumakta güçlük çektiğine tanık olduğumuz için sezon ortasında görevlere yönelik tercihleri pekiştirebilecek yollar araştırmaya koyulduk. Ejderha’yı ele aldığımız sırada fark ettik ki ayrı ayrı verdiği güçlendirmeler, Ejderha’nın dengesini ”olsa iyi olur” ile ”olmazsa olmaz” arasında götürüp getiriyordu. Bu yüzden de takım kompoziyonları ve stratejilerini çeşitliliğe teşvik eden, değişime uyum sağlamaya dayalı özgün bir ekosistem ortaya çıkarmak için kolları sıvadık.

Element ejderhaları uçuşa geçiyor!

Oyunun ilk 35 dakikasında dört element ejderhasından biri rasgele ortaya çıkacak. Bu ejderhayı biçtiğiniz anda, ortaya çıkacak sonraki ejderhanın element türü mini haritada belirtilecek.

element-ejderhalari

Ortaya çıkacak bir sonraki ejderhanın türünü iki taraf da bilecek ve birden fazla element yükü birikerek etkili olduğu alanda sizi çok daha güçlü hâle getirecek. Bu yüzden oyunda gördüğünüz ilk iki Toprak Ejderhası’nı rakibe bırakmadan önce iyi düşünün; bu kararın bedeli, merkez kulelerinizi kaybetmek olabilir!

Ateş Ejderhası
Şampiyon katletme gücünü arttırır. Düello ve takım savaşındaki etkinliğinizi pekiştirir.

ates ejderhasiToprak Ejderhası
Kule ve destansı canavarlara verilen hasarı arttırır. Görevleri ele geçirme becerinizi pekiştirir.

toprak ejderhasi

Su Ejderhası
Can ve mana yenilenmesini arttırır. Kuşatma ve dürtme becerinizi pekiştirir.

su ejderhasi

Hava Ejderhası
Çatışma dışındaki hareket hızını arttırır. Haritada rakibe manevra üstünlüğü kurma becerinizi pekiştirir.

hava ejderhasi

KADİM EJDERHA

Oyunun 35. dakikasından sonra çıkan bütün ejderhalar, Kadim Ejderha’ya dönüşür. Element emsallerine göre öldürmesi daha zor olması bir yana; Kadim Ejderha, biçildiğinde hem büyü ve saldırıların, rakipleri zamanla yakmasını sağlayan güçlü bir avantaj sağlar hem de bütün mevcut element güçlendirmelerine bir ilave kazandırır.

kadim ejderha